; >

Home

TƯ VẤN HRD
Chiến lược và quy trình tư vấn dịch vụ HRD toàn diện
 • Thấu hiểu yêu cầu của khách hàng
 • Trình bày hướng dẫn về hệ thống đào tạo tiêu chuẩn
 • Cung cấp dịch vụ triển khai đào tạo mang tính hệ thống
 • A
  Phân tích
  • Thực trạng Đàotạo
  • Phân tích Nhu Cầu
  • Test năng lực
 • c
  Thiết kế CDP
  • Lên kế hoạch hệ thống HRD
  • Kế hoạch Đào tạo hàng năm
  • Kế hoạch Đào tạo theo cấp độ
 • c
  Phát triển Khóa học
  • Thiết kế khung chương trình
  • Chuẩn bị Giáo trình/Giảng viên
  • Thiết kế Công cụ Đánh giá
 • e
  Đào tạo
  • Thực hiện Đào tạo
  • Điều chỉnh Giáo trình
  • Điều chỉnh Công cụ Đánh giá
 • p
  Quản lý Chất lượng Đào tạo
  • Thiết kế chỉ số đo năng lực
  • Ứng dụng KPI
  • Thực hiện đánh giá
 • t
  Đánh giá
  • Phân tích Đánh giá
  • Tạo Kế hoạch HRD Trung/Dài hạn
  • Tạo Kế hoạch, Tổ chức lại HRD ngắn hạn
Các Công cụ Phân tích Năng lực Làm việc Net2E sử dụng
 • Năng lực Nghiệp vụ:
 • Năng lực Ngôn ngữ:
 • Đánh giá Tâm lý: