; >

Home

quy trình đào tạo
lộ trình
 • Step 1
  KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  Liên hệ và tìm hiểu nhu cầu, định hướng đào tạo, mong muốn của khách hàng. Tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn để thiết lập mục tiêu đào tạo và tổng thể chương trình đào tạo.

 • Step 2
  NHU CẦU ĐÀO TẠO

  Khảo sát hiện trạng người học hiện tại tại doanh nghiệp để xây dựng nội dung, kiến thức và phương pháp đào tạo phù hợp, hiệu quả.

 • Step 3
  LÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  Dựa trên kết quả phân tích, NTE đưa ra tư vấn và thống nhất với khách hàng về kế hoạch đào tạo và đi vào thực hiện đào tạo một cách nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với quy trình đào tạo.

 • Step 4
  THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Các chuyên gia của NTE sẽ thiết kế chương trình đào tạo, soạn thảo tài liệu đào tạo với nội dung phù hợp để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

 • Step 5
  TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

  Chuẩn bị hậu cần, giáo trình đào tạo và thiết kế phương pháp, và thực hiện đào tạo. Theo dõi, quản lý và cập nhật phản hồi của người học, điều chỉnh kịp thời để đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo.

 • Step 6
  BÁO CÁO CUỐI KHÓA & KIẾN NGHỊ

  Khi kết thúc khóa đào tạo, NTE sẽ cung cấp một báo cáo tóm tắt cho khách hàng. Hai bên sẽ ngồi xuống để đúc rút kinh nghiệm cho các khóa đào tạo tiếp theo.

Nội dung đào tạo
Danh sách khóa học
DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CAO
 • Kỹ năng quan hệ khách hàng nâng cao
 • Tăng cường kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý nhân sự cho lãnh đạo
 • Quản lý chiến lược
 • Quản lý và tiếp thị thương hiệu cho cấp lãnh đạo
 • Pháp Luật dành cho lãnh đạo
 • Tài chính cho lãnh đạo
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng chuyên sâu
 • Thay đổi kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 • Kỹ năng đàm phán
 • Nâng cao năng lực quản lý cấp trung
 • Dịch vụ quản lý chất lượng và sản xuất
 • Quản lý dự án
 • Quản lý Marketing chuyên nghiệp
 • Quản lý bán hàng chuyên nghiệp
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Quản lý nội bộ
 • Quản lý hiệu quả công việc và KPI
 • Quản lý nhân sự chuyên nghiệp
 • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng phân tích giá cả và phát triển thị trường
 • Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Mô hình quản lý sản xuất liên tục
 • Xây dựng năng lực cho đội ngũ bán hàng
 • Quản lý kênh phân phối hiệu quả
 • Quản lý và theo dõi doanh số
 • Quản lý lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
 • Quản lý bán hàng chuyên nghiệp
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất
 • Cải tiến phương pháp liên tục
 • Mô hình quản lý sản xuất liên tục
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý năng lượng con người trong sản xuất
 • Quản lý hậu cần sản xuất
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý hiệu quả công việc và KPI trong sản xuất
 • LEAN trong sản xuất
 • Quản trị theo quy trình
 • Phân công và ủy thác nhiệm vụ
 • Ứng dụng mô hình 5S
 • Chiến lược nguồn nhân lực
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Thay đổi kỹ năng quản lý
 • Đánh giá nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Tuân thủ
 • Quản lý nhân tài
 • Quản lý con người chuyên sâu
 • Xây dựng chính sách
 • Chiến lược đầu tư
 • Chiến lược tài chính
 • Báo cáo tài chính kế toán chuẩn
 • Hệ thống thuế doanh nghiệp
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Phân tích tài chính & lập kế hoạch đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Quản lý và kiểm soát tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng đào tạo và trao quyền cho nhân viên
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phân công và ủy thác nhiệm vụ hiệu quả
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và dự báo
 • Kỹ năng quản lý cảm xúc
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý căng thẳng
 • Thay đổi kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng truyền động lực cho nhân viên
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 • Các kỹ năng thương lượng
 • Suy nghĩ và đưa ra quyết định
 • Phân công và ủy thác nhiệm vụ
 • Quản lý nhân tài
 • Tinh thần win-win
 • Sơ đồ tư duy
 • Văn hóa doanh nghiệp